SABADELL 93 723 31 13   medixsbdclinicasmedix.com

BARCELONA 93 265 93 66   medixnplclinicasmedix.com

 

Implantologia

Implantologia

Els implants dentals immediats, són implants dentals que es col·loquen immediatament després de fer una o diverses extraccions dentals, però això no vol dir que es col·loquin els implants dentals i les dents al mateix temps. Quan hi ha un problema en una dent que obliga a la seva extracció, per exemple una fractura de la seva arrel, es pot planificar el col·locar l'implant dental immediatament després de l'extracció sense esperar al fet que cicatritzi la ferida. Això té l'avantatge que es guanya temps, però no es pot fer si la dent està infectada. Si això ocorregués primer cal extreure la dent, alliberar correctament el procés infecciós, suturar, donar el tractament oportú i esperar al voltant d'un o dos mesos. Al cap d'aquest temps es poden ja col·locar els implants dentals (en aquest cas l´anomenem implants dentals diferits).

De qualsevol manera, una vegada col·locat els implants dentals cal esperar "l´integració" a l'os abans de col·locar la dent o les dents damunt. El temps d'espera entre la col·locació dels implants dentals i la pròtesi oscil·la entre 3 i 5 mesos depenent de si és maxil·lar inferior o superior, (en el superior l'espera és més gran perquè la qualitat de l'os sol ser pitjor). Avui dia la tendència és a reduir aquests temps d'espera. En molts casos ja estem col·locant els implants dentals i les dents fixes al mateix dia o l'endemà (veure implants dentals en el dia).

Durant el temps d'espera es pot col·locar una pròtesi provisional (generalment removible, sobretot per solucionar zones d'estètica) perquè el pacient estigui el menor temps possible sense dents.

Hem d'insistir en la importància d'individualitzar cada cas, cada persona és un món i fins i tot dins de la mateixa boca és freqüent que hi hagi uns llocs més problemàtics que uns altres. L'especialista ha de ser capaç de fer un diagnòstic previ, clar i precís, per poder obrar en conseqüència i aplicar els protocols establerts amb les garanties necessàries.

Actualment estem molt satisfets amb els resultats d'aquest tractament pel propi benestar que aconsegueixen els pacients. La persona que portarà aquests implants dentals ha de ser "pacient" i col·laborar estretament a totes les proves protètiques prèvies a la col·locació definitiva de les seves dents així com seguir els correctes manteniments posteriors.

 

MÈDIX BARCELONA

  Calle Nàpols, 113 - 5º 2ª,
Barcelona, 08013, (Barcelona)

  93 265 93 66

MÈDIX SABADELL

  Calle Prudencio, 25 - Bajos,
Sabadell, 08206 , (Sabadell)

  93 723 31 13

  93 716 30 47